BLOG


BLOG CREATION

Berikut adalah perkhidmatan yg disediakan:- 
PACKAGE A
1.1.Pembinaan website
2.2.Mengemaskini aktiviti, video, gambar dan kalendar.
3.3Ruangan Bicara
Harga : RM500 – Website(Free Adjustment/Update for 1 month)
             RM400 – Pengemaskini untuk sebulan. (Unlimited)
             RM300 – Pengemaskini 7 kali sebulan.
             RM200 – Pengemaskini 4 kali sebulan.

 PACKAGE B
1.Pembinaan website
2.Mengemaskini aktiviti, video dan gambar.
3.Ruangan Bicara
Harga : RM400 – Website (Free Adjustment/Update for 1 month)
             RM400 – Pengemaskini untuk sebulan. (Unlimited)
             RM300 – Pengemaskini 7 kali sebulan.
             RM200 – Pengemaskini 4 kali sebulan.

PACKAGE C
1.Pembinaan website.
2.Mengemaskini aktiviti dan gambar.
3.Ruangan Bicara
Harga : RM300 – Website (Free Adjustment/Update for 1 month)
             RM400 – Pengemaskini untuk sebulan. (Unlimited)
             RM300 – Pengemaskini 7 kali sebulan.
             RM200 – Pengemaskini 4 kali sebulan.

PACKAGE D
1.Pembinaan Direktori website.
2.Mengemaskini aktiviti dan gambar.
3.Ruangan Bicara
Harga : RM 150 – Website (Free Adjustment/Update for 1 month)
             RM400 – Pengemaskini untuk sebulan. (Unlimited)
             RM300 – Pengemaskini 7 kali sebulan.
             RM200 – Pengemaskini 4 kali sebulan. 

PACKAGE E

 Update/Upgrade blog RM150.

CERIA BITES © 2008 Por *Templates para Você*